pomoc | nauka | rozwój | integracja | wolontariat

Stowarzyszenie Orion


Stowarzyszenie cyklicznie organizuje następujące przedsięwzięcia:

– Rajdy Jaśka Meli skierowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Rajdy są organizowane przy współpracy z Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz Komisją Integracji z Niepełnosprawnymi działającą przy Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,
– korepetycje dla maturzystów,
– Sądecką Akademię Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowaną w Nowym Sączu wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
– zbiórki publiczne na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz innych osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy.

Ponadto Stowarzyszenie zainicjowało projekt kulturalny pod nazwą Scena Autorska Selawi, której zadaniem jest promowanie
talentów artystycznych.

Stowarzyszenie współpracuje również przy organizacji konferencji, takich jak:
1) Letnia Szkoła Samorządowców w 2010 r. skierowana do studentów, podczas której omawiano kwestie związane z finansowaniem samorządów studentów i innych organizacji, PR samorządu studentów oraz przeprowadzano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
2) „Szkolnictwo Wyższe w 2011 roku”;
3) „Zimowej Szkoły Samorządowców w 2011 r. pt.: „Quo vadis szkolnictwo wyższe”
4) „Student niepełnosprawny na otwartym rynku pracy”

Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało panel dyskusyjny pt.: „Wolontariat ponad horyzontami” podczas VI Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu. Członkowie Zarządu stowarzyszenia uczestniczyli w Festiwalu Wolontariatu w Warszawie, w ramach którego prowadzili panel pod nazwą: „Zbiórki na uczelniach wyższych i w miastach do 100 tys. mieszkańców jako forma działalności foundraisingowej” promując ideę wolontariatu.

Stowarzyszenie wspiera akcję społeczną pod nazwą „papierówki”, której celem jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych w Nowym Sączu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Stowarzyszenia byli również członkami kapituły konkursu „3 B – biznes bez barier” promującego przedsiębiorców, którzy w sposób wzorcowy przystosowali siedziby firm oraz lokale do potrzeb pracowników i klientów niepełnosprawnych.

Pasja i zaangażowanie

CZYTAJ I OBEJRZYJ

Adres

Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” – AD. 2023