POMOC | NAUKA | ROZWÓJ | INTEGRACJA | WOLONTARIAT

Konkursy

konkurs

Plastyczny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MAGIA LOTU”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym MAGIA LOTU, który organizowany jest z okazji obchodzonego 1 czerwca – Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jeśli Jesteście kreatywni i pasjonujecie się lotnictwem, to jest Konkurs dla Was!
Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Konkurs adresowany jest do rodzin (dzieci z rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) oraz grup szkolnych i podwórkowych (maksymalnie 5-osobowych), które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce lotniczej.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest scena związana z lataniem, lotnictwem, samolotami oraz marzeniami o lataniu.

Poprzez scenę rozumie się plastyczne przedstawienie tematu związanego z lataniem wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może zostać wykonana dowolną techniką płaską (nie przestrzenną), np.: kredki, farby, pisaki, pastele, itp. Praca ma być wykonana na papierze, bristolu, kartonie, kartonie kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to B2 (500×700 mm, pion lub poziom). Każdy z uczestników (rodzina) może złożyć maksymalnie jedną pracę.
Celem konkursu jest:
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej oraz wykonanie i przesłanie pracy na adres Organizatora: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, do 25 sierpnia br.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka.

Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach:
  • praca rodzinna,
  • praca grupowa.

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz vouchery na zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nagrodą główną w obu kategoriach jest lot widokowy nad Sądecczyzną. Fundatorem nagród głównych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy współpracy Aeroklubu Podhalańskiego im. Leopolda Kwiatkowskiego. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz fotografie prac laureatów opublikowane zostaną po 1 września br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wręczenie nagród nastąpi 9 września o godz. 12:00 w sali im. Romana Sichrawy w MCK SOKÓŁ. Rozdanie nagród poprzedzą warsztaty modelarskie, na które zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym MAGIA LOTU

ORGANIZATORZY:

Pasja i zaangażowanie

CZYTAJ I OBEJRZYJ

Adres

Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” – AD. 2023