Prezes Zarządu

Patryk Wicher

Zastępca Prezesa Zarządu ds.administracyjnych

Michał Mółka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych

Piotr Olesiak

Członek Zarządu

Anna Wicher

Członek Zarządu

Michał Kądziołka

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Leśniak

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jakubiec

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Sadłoń